LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Yttrande över promemoria Klimatdeklarationer

Yttrande över promemoria Klimatdeklarationer

Fly Green Fund lämnar yttrande om klimatdeklaration av långväga resor som inledningsvis enbart kommer omfatta flygresor.

Fly Green Fund understryker vikten av att klimatvinsten av att välja till alternativa och hållbara bränslen ska kunna redovisas i anslutning till klimatdeklarationen. Läs hela yttrandet här: Yttrande över promemoria Klimatdeklarationer