Fly Green Fund

Reducera dina flygresors koldioxidutsläpp

Beräkna utsläpp & klimatreducera

Detta har vi gjort tillsammans:
25346000 kronor till bioflygbränsle
1475 ton bioflygbränsle levererat

Flyg fossilfritt och driv på flygets gröna omstart!

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle för att klimatreducera sina flygresor. Genom hållbart flygbränsle kan du reducera hela eller delar av flygresans koldioxidutsläpp. Du kan använda vår kalkylator för att beräkna resans utsläpp och betala din reduktion via kort eller swisha ett bidrag direkt till 123 131 4137

Läs mer om Fly Green Fund

Så här enkelt är det!

01

Beräkna ditt koldioxidutsläpp

Med hjälp av koldioxidkalkylatorn räknar du ut hur stort koldioxidavtryck din resa orsakar. Använd flygplatsförkortningar eller avrese- och ankomstort.

02

Välj belopp

Välj om du vill reducera hela eller delar av ditt koldioxidutsläpp – oavsett belopp bidrar du till att minska flygets klimatpåverkan.

03

Betala enkelt med Swish eller kort

Välj den betalmetod som passar dig bäst, Swish eller kort.

Beräkna resans CO₂-utsläpp

För att göra resan CO₂-neutral behöver följande mängd CO₂ reduceras:

0kg CO₂
 • 0%
 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 • 100%

Kostnad för att CO₂-reducera 100%

0SEK

Psst! Det viktiga är inte hur mycket du klimatreducerar. Lite är bättre än inget! 👍

Tillsammans bidrar vi till flygets omställning

Pengar som kommer in till Fly Green Fund går till köp av hållbara flygbränslen som levereras till svenska flygplatser. Samtidigt som vi reducerar koldioxidutsläppet från flyget, ökar vi också efterfrågan av hållbara flygbränslen. Det i sin tur gör att vi skapar en marknad som ger incitament till kontinuerlig och storskalig produktion i Norden.

Nytt från Fly Green Fund

Fly Green Fund levererar bioflygbränsle till Skellefteå Airport

Onsdagen den 8 december levererades fossilfritt flygbränsle till Skellefteå Airport. Leveransen var till hälften finansierat med hjälp av bidrag från […]

Läs inlägget

Yttrande över promemoria Klimatdeklarationer

Fly Green Fund lämnar yttrande om klimatdeklaration av långväga resor som inledningsvis enbart kommer omfatta flygresor. Fly Green Fund understryker […]

Läs inlägget

Se filmen från Svenska Regionala Flygplatsers elflygsturné där Fly Green Fund deltog

Här kan du se det bästa från elflygsturnén som Svenska Regionala Flygplatser genomförde tidigare under hösten och där Fly Green […]

Läs inlägget