Fly Green Fund

Reducera dina flygresors koldioxidutsläpp

Beräkna utsläpp & klimatreducera

Detta har vi gjort tillsammans:
25346000 kronor till bioflygbränsle
2006 ton bioflygbränsle levererat

Flyg fossilfritt och driv på flygets gröna omstart!

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle för att klimatreducera sina flygresor. Genom hållbart flygbränsle kan du reducera hela eller delar av flygresans koldioxidutsläpp. Du kan använda vår kalkylator för att beräkna resans utsläpp och betala din reduktion via kort eller swisha ett bidrag direkt via Swish

Läs mer om Fly Green Fund

Så här enkelt är det!

01

Beräkna ditt koldioxidutsläpp, eller swisha ett bidrag

Med hjälp av koldioxidkalkylatorn räknar du ut hur stort koldioxidavtryck din resa orsakar. Använd flygplatsförkortningar eller avrese- och ankomstort. Du kan även Swisha ett bidrag. För ca 360 SEK bidrar du till en timmes fossilfri flygning.

02

Välj belopp

Välj om du vill reducera hela eller delar av ditt koldioxidutsläpp – oavsett belopp bidrar du till att minska flygets klimatpåverkan.

03

Betala enkelt med Swish eller kort

Välj den betalmetod som passar dig bäst, Swish eller kort.

Beräkna resans CO₂-utsläpp

För att göra resan CO₂-neutral behöver följande mängd CO₂ reduceras:

0kg CO₂
 • 0%
 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 • 100%

Kostnad för att CO₂-reducera 100%

0SEK

Psst! Det viktiga är inte hur mycket du klimatreducerar. Lite är bättre än inget! 👍

Var med på en förnybar resa!

20 min fossilfri flygning

Tillsammans bidrar vi till flygets omställning

Pengar som kommer in till Fly Green Fund går till köp av hållbara flygbränslen som levereras till  flygplatser. Samtidigt som vi reducerar koldioxidutsläppet från flyget, ökar vi också efterfrågan av hållbara flygbränslen. Det i sin tur gör att vi skapar en marknad som ger incitament till kontinuerlig och storskalig produktion i Norden.

Nytt från Fly Green Fund

Fly Green Fund har medverkat i projektet ”Fossilfritt samhällsviktigt flyg – 2045”

Fly Green Fund har medverkat i projektet ”Fossilfritt samhällsviktigt flyg – 2045”. Projektet har varit ett samarbete mellan Sjöfartsverket, IVL […]

Läs inlägget

Fly Green Fund börjar köpa Neste MY Förnybart Flygbränsle i Sverige för sina kunders räkning för att hjälpa dem sänka sina utsläpp

Neste, världens ledande producent av förnybart flygbränsle, har levererat sitt bioflygbränsle Neste MY Förnybart Flygbränsle™ till Fly Green Fund, en […]

Läs inlägget

Fly Green Fund ger sig ut på elflygsturné

Flyg Green Fund kommer även denna gång vara med på Grön Flygplats och Svenska Regionala Flygplatsers elflygsturné för att berätta […]

Läs inlägget