LCP fixed background image
Fly Green Fund » Consulting

Låt Fly Green Fund Consulting förverkliga era klimatambitioner

Fly Green Fund har under åren byggt upp ett stort nätverk av kompetens inom flyg och hållbarhet. För att göra denna kompetens lättillgänglig för organisationer inom flyg- och resebranschen bildades Fly Green Fund Consulting. Som icke vinstdrivande organisation är Fly Green Fund’s mål att bidra till att det hållbara flyget blir verklighet. En ambition som vi delar med många större och mindre aktörer men som inte alltid har resurserna att konkretisera sitt bidrag till omställningsarbetet.

Fly Green Fund Consulting erbjuder hållbarhetstjänster inom Kommunikation, Analys & Utbildning och Ledarstöd

Kommunikation

Kommunikationsunderlag

– Faktaunderlag; jämförelser, statistik m.m.

– Kommunikationsplaner

– Debattartiklar

– Remissvar

– Underlag inför möten med beslutsfattare

Extern kommunikationsresurs

– Avropa timmar eller slut årsavtal

Analyser

Analyser kring utsläppsreduktion

– Användning av hållbart flygbränsle, kostnader, reduktion baserat på resmönster
– Analyser kopplade till företags- och samhällsekonomiska nyttor

Extern hållbarhetsresurs

– Avropa timmar eller slut årsavtal

Utbildning och ledarstöd

Strategiskt hållbarhetsarbete

– Stötta företag vid uppstart av hållbarhetsarbete
– Ledningsstöd
– Stöd vid projektansökningar
– Stöd vid ISO 14001 certifiering
– Projektledning i hållbarhetsprojekt
– Utbildningar inom miljö och hållbarhet
– Internrevision av miljöarbete

Interimsuppdrag

– Deltidsuppdrag som inhyrd hållbarhetschef

Möt våra konsulter

Anna Soltorp

Anna har mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete inom flygbranschen, både från rollen som hållbarhetschef på flygbolaget BRA och som miljöansvarig på Sverigeflyg där hon bland annat ansvarat för certifiering enligt ISO14001. Anna är utbildad jurist och hon har vidareutbildat sig inom miljömanagement, hållbart företagande och CSR.

Som hållbarhetschef på flygbolaget BRA var Anna initiativtagare och projektledare till ”The Perfect Flight”, ett projekt som syftade till att genomföra en så energieffektiv flygning som möjligt på sträckan Halmstad – Bromma

Henrik Littorin

Henrik Littorin är civilekonom och har arbetat över femton år inom flygbranschen, för tillfället som fristående konsult. Henrik har primärt arbetat med analysfrågor kopplade till hållbarhet, strategi, kommunikation och marknad vid Swedavia och LFV. Henrik har även varit generalsekreterare i Svenskt Flyg med ansvar att ta fram den färdplan som nu ligger till grund för hur flyget i Sverige ska bli fossilfritt till 2045.

Johan Molarin

Johan Molarin är flygkapten för inrikesbolaget BRA med engagemang för klimat och hållbarhet. År 2019 var han med och genomförde ”The Perfect Flight”, ett projekt som syftade till att genomföra en så energieffektiv flygning som möjligt på sträckan Halmstad – Bromma. Johan har arbetat som instruktör i över tio år, och kan på ett pedagogiskt och engagerande sätt prata om utmaningar och möjligheter för en framtida energiomställning för flygindustrin.

Kontakta oss för mer information