LCP fixed background image
Fly Green Fund » Företag

Reducera koldioxidutsläppen från era tjänsteresor

Kontakta oss så berättar vi mer!

Reducera koldioxidutsläppen från era tjänsteresor

Fly Green Fund hjälper er att räkna ut hur stort koldioxidutsläpp era flygresor orsakar. Ni kan sedan välja hur stor andel av utsläppet ni vill reducera och hur ni vill periodisera betalningen. Förutom den direkta reduktionen av flygets utsläpp bidrar ni också till att utveckla den svenska marknaden för hållbara flygbränslen och driver på för ett hållbart flyg.

Flyg på hållbart bränsle redan idag

Som företagskund hos oss kan du välja att göra era tjänsteflygresor fossilfria.

Reducera företagets CO₂-avtryck

Välj om ni vill klimatreducera en viss procent eller utgå från våra fasta avgifter per resa.

Leverans av hållbart bränsle

75% av pengarna går till inköp och leverans av hållbart bränsle till  flygplatser.

För lokal produktion i Norden

25% av pengarna går till marknadsutveckling samt till att stötta initiativ som ska bidra till ökad efterfrågan och lokal tillverkning av hållbara flygbränslen i Norden.

Välj ett avtal som passar er

 

  1. Utgå från antalet kilometer ni flyger per år och hur många % av dem ni vill flyga på hållbart flygbränsle.
  2. Utgå från våra fasta avgifter per resa: 100 SEK för resor i Sverige, 150 SEK för resor i Norden, 300 SEK för resor i Europa och 500 SEK för resor i världen.

Oavsett omfång på ditt företags åtaganden är varje avtal ett viktigt steg mot fossilfri flygtrafik.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Så används pengarna

  • 75% av pengarna går till inköp och leverans av hållbart flygbränsle.
  • 25% av pengarna går till marknadsutveckling samt till att stötta initiativ som ska bidra till ökad efterfrågan och lokal tillverkning av hållbara flygbränslen i Norden.

Så redovisas klimatnyttan

I Fly Green Funds årliga hållbarhetsrapport redovisas hur mycket hållbart bränsle som köpts in under året, hur stor koldioxidreduktion som gjorts och vilka projekt och initiativ som har stöttats. Självklart hjälper vi även ditt företag med ett anpassat certifikat som visar er koldioxidreduktion.

Om du vill veta mer om vårt årsavtal, kontakta oss via formuläret eller mejla info@flygreenfund.se