Fly Green Fund » Så funkar det

75% blir bioflygbränsle och 25% går till marknadsutveckling & kommunikation.

Beräkna ditt CO₂-utsläpp

Låt oss förklara hur det går till steg för steg.

 1. Du ska flyga t/r till Oslo och vill reducera koldioxidutsläppet från dina flygresor.
 2. flygreenfund.se kan du räkna ut hur mycket koldioxidutsläpp din resa orsakar: Oslo t/r innebar att du släppte ut ca 82 kg CO₂. Om du vill köpa hållbart flygbränsle som utsläppet från hela resan kostar det 942 SEK. Men du kan så klart välja hur mycket vill betala – alla inbetalningar gör skillnad!
 3. 75% av pengarna går direkt till att köpa hållbart bränsle som levereras till svenska flygplatser. 25% går till marknadsutveckling samt till att stötta initiativ som ska bidra till att öka efterfrågan och lokal tillverkning av hållbara flygbränslen i Norden.

Så här enkelt är det!

01

Beräkna ditt koldioxidutsläpp

Med hjälp av vår klodioxidkalkylator räknar du ut hur stort utsläpp dina resor orsakar

02

Välj belopp

Välj om du vill reducera hela eller delar av ditt koldioxidutsläpp – oavsett belopp bidrar du till att minska flygets klimatpåverkan.

03

Betala enkelt med Swish eller kort

Välj den betalmetod som passar dig bäst, Swish eller kort.

Beräkna resans CO₂-utsläpp

För att göra resan CO₂-neutral behöver följande mängd CO₂ reduceras:

0kg CO₂
 • 0%
 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 • 100%

Kostnad för att CO₂-reducera 100%

0SEK

Psst! Det viktiga är inte hur mycket du klimatreducerar. Lite är bättre än inget! 👍

Reduktion, inte kompensation

När du klimatreducerar din flygning minskar du flygets utsläpp genom att du byter ut fossilt bränsle mot hållbara flygbränslen. Klimatkompensation innebär istället att pengar som betalas in investeras i andra sektorers omställning eller i t.ex. trädplantering. Det bidrar alltså inte till att göra flyget till ett mer hållbart transportslag.

 

Hållbart bränsle levereras till svenska flygplatser

Med jämna mellanrum beställer och levererar Fly Green Fund hållbart flygbränsle till svenska flygplatser. Även om det inte är just ditt flyg som tankas med det hållbara bränslet du bidragit till, har du genom Fly Green Fund sett till att minska koldioxidutsläppet från svenskt flyg.