LCP fixed background image
Fly Green Fund » Om oss

Reducera dina flygresors koldoxidutsläpp

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle för att klimatreducera sina flygresor. Målet är att, genom ökad användningen och efterfrågan, få igång storskalig lokal produktion av hållbart flygbränsle i Norden. På så sätt bidrar Fly Green Fund till att Sverige och Norden driver utvecklingen av hållbara flygbränslen framåt, vilket är en viktig del i arbetet för att minska flygets klimatpåverkan globalt.

Här hittar du mer om vår verksamhet: Hållbarhetsrapport 2022

Fakta

  • Startade 2015
  • Ekonomisk förening utan vinstintresse
  • Grundare: Karlstad Airport, SkyNRG, NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation)
  • Partners: Swedavia, SRF (Sveriges Regionala flygplatser)
  • 75% av pengarna går till köp och leverans av hållbart flygbränsle
  • 25% av pengarna går till marknadsutveckling samt till att stötta initiativ som ska bidra till ökad efterfrågan och lokal tillverkning av hållbara flygbränslen i Norden.

”Vi gör det möjligt för affärs- och privatresenärer att flyga på hållbara bränslen”

”Tillsammans kan vi reducera utsläppen från flyget och samtidigt öka efterfrågan på hållbara flygbränslen”

Vision

”Fly Green Fund gör det möjligt att flyga på hållbara bränslen”

Genom att göra det möjligt för affärs- och privatresenärer att flyga på hållbara bränslen och samtidigt stödja forskning och marknadsutveckling bidrar Fly Green Fund till flygets omställning i Norden.

Det går redan idag att flyga mer hållbart, men det finns utmaningar:

  • hållbara bränslen är dyrare än fossila jetbränslen
  • det produceras för lite hållbara bränslen globalt

För att öka produktionen och få ner priset måste vi visa att vi är många som vill flyga hållbart och att vi är beredda att betala för det. På så sätt ökar vi volymerna samtidigt som vi visar bränsleproducenter att det finns efterfrågan.

Styrelsemedlemmar

Fredrik Kämpfe
Branschchef Transportföretagen – Flyg
Styrelsemedlem

Martin Porsgaard
Projektledare, Nordic Initiative For Sustainable Aviation (NISA)
Styrelsemedlem

Camilla Sperling
VD Karlstad Airport
Styrelsemedlem

Robert Lindberg
Svenska Regionala Flygplatser & VD Skellefteå Airport
Styrelsemedlem

Christian Janssen
Director Business Development, St1 Sverige AB
Styrelsemedlem

 

Darrin Morgan
Head of Growth & Investment, SkyNRG
Styrelsemedlem

Maria Stenström
VD & Ansvarig mobilitet och
beteendefrågor 2030-sekretariatet
Styrelsemedlem

Susanne Sävenfalk
Styrelseordförande

David Hild
VD