LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » STS inleder samarbete med Fly Green Fund

STS inleder samarbete med Fly Green Fund

I dagarna lanserade STS Education AB ”STS Climate Compensation Initiative” genom vilken deras kunder får möjlighet att klimatkompensera och klimatreducera klimatavtrycket från resan. Hälften av initiativetsdonationer kommer investeras i Global Standrad-certifierade projekt och hälften investeras i bioflygbränsle via Fly Green Fund.

Som en värdsledare inom upplevelsebaserat lärande i form av språkresor och high school-utbyten i hela världen är hållbart resande en viktig fråga för STS. Samtidigt är flyg det enda praktiska färdmedlet till många av STS destinationer. För att STS kunder på ett enkelt och funktionellt sätt ska kunna minska klimatavtrycket från sina resor lanserades i fredags STS Climate Compensation Initiative. Av de pengar som betalas in till STS Climate Compensation Initiative investeras hälften i Global Standard-certiferade projekt vilka bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Den andra hälften går till klimatreduktion genom biobränsleinköp via Fly Green Fund.

–Vi är mycket glada över att STS valt att bidra till flygets viktiga klimatomställning och att Fly Green Fund fått förtroendet att vara en del i STS klimatarbete, säger Fly Green Funds VD David Hild, och fortsätter:

–Flyget möjliggör möten mellan människor från avlägsna kulturer. För att vi ska kunna fortsätta mötas på det sätt vi vant oss vid måste vi driva på för att få flyget att gå från fossila till fossilfria bränslen. Genom att investera i bioflygbränsle bidrar STS till att minska flygets klimatpåverkan här och nu samtidigt som man ökar marknaden för hållbara flygbränslen och skyndar på omställningen.