LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Regeringen missar stora klimatvinster när flygskatten inte används till flygets omställning

Regeringen missar stora klimatvinster när flygskatten inte används till flygets omställning

Om flygskatten öronmärktes för biobränslen skulle stora klimatvinster säkras.

Enligt utredningen ”En svensk flygskatt” SOU 2016:83 som är grunden till den flygskatt som Sverige har idag uppskattas att skatten minskar efterfrågan på flygresor, och på så vis minskar det svenska flygets utsläpp med 40 000 till 110 000 ton koldioxid. Vi på Fly Green Fund vill uppmärksamma regeringen och riksdagspartierna på att klimatvinsten skulle kunna ökas med ytterligare 200 000 ton koldioxid om skatteintäkten, ett normalår 1,7 miljarder kronor, investerades i fossilfria flygbränslen. Det motsvarar cirka 40 procent av inrikesflygets utsläpp 2018. Rätt använd kan flygskatten ta oss ett stort steg mot målet om ett fossilfritt inrikesflyg 2030.

Läs hela artikeln här