LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Ny ordförande och nya ledamöter i Fly Green Funds styrelse

Ny ordförande och nya ledamöter i Fly Green Funds styrelse

Vid Fly Green Funds stämma den 24 juni valdes Fredrik Kämpfe, branschchef i Svenska Flygbranschen (Transportföretagen), och Darrin Morgan, Head of Growth & Investment vid SkyNRG, in i styrelsen samtidigt som Susanne Sävenfalk tillsattes som ny ordförande.

Vid Fly Green Funds stämma valdes Fredrik Kämpfe och Darrin Morgan till nya styrelsemedlemmar och Susanne Sävenfalk, Fly Green Funds tidigare VD, till styrelseordförande. Genom dem kommer Fly Green Funds styrelse fortsatt samla en betydande branschkunskap.

Fredrik Kämpfe, branschchef Svenska Flygbranschen har tidigare bland annat arbetat på Luftfartsstyrelsen och EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA (European Aviation Safety Agency) i Köln. Fredrik har en bred kunskap om flyg i allmänhet och utveckling av ett mer hållbart flyg i synnerhet. Han har ett stort engagemang och syns ofta i både traditionella och sociala medier.

Darrin Morgan, som under många arbetat som Director of Sustainable Fuels Strategy vid Boeing i Seattle och sedan 2018 jobbar för SkyNRG i Nederländerna, har en gedigen kunskap om utvecklingen och tillgången av bioflygbränsle globalt.

Susanne Sävenfalk har tidigare haft uppdraget som VD för Fly Green Fund och är väl bekant med organisationen.

− Det är en ära att få föreningens förtroende som ordförande och jag ser verkligen fram mot att utveckla Fly Green Fund tillsammans med resten av styrelsen, vår VD David Hild, våra medlemmar, partners och bidragsgivare, säger Susanne Sävenfalk och fortsätter:

− Flygets påverkan på miljön är en fråga som ligger högt på agendan globalt. Fly Green Fund har en viktig roll att spela genom att vi kan erbjuda både privatpersoner och företag att flyga på biobränsle oberoende av flygbolag − ingen annan organisation i världen gör detta idag. Därför bidrar FGF inte bara till att reducerar utsläppen från flyget utan visar också vägen för andra samtidigt som vi driver utvecklingen framåt.

Samtliga ledamöter i Fly Green Funds nya styrelse

Susanne Sävenfalk, ordförande
Hans Wennerholm, Karlstad Airport/SRF
Martin Porsgaard, NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation)
Fredrik Kämpfe, Transportföretagen
Darrin Morgan, SkyNRG