LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Lokalproducerat biobränsle gör skogsindustrin och flyget till vinnare

Lokalproducerat biobränsle gör skogsindustrin och flyget till vinnare

[:sv]I dag startar Fly Green Fund och IVL Svenska Miljöinstitutet ett projekt med målet att nå en storskalig produktion av bioflygbränsle i Sverige. Genom Fly Green Fund kan flygresenärer redan i dag flyga på bioflygbränsle.
”Vi vill mer än att bara erbjuda bioflygbränsle som är producerat i Kalifornien*. Därför har vi i vårt erbjudande till våra kunder också lovat att vi tillsammans ska bidra till att vi får lokalproduktion av bioflygbränsle här i Norden. Nu har vi äntligen fått ja från Vinnova för att starta upp projektet Bioflygbränsle från skogsråvara”, säger Maria Fiskerud vd för Fly Green Fund.

I dag startar Fly Green Fund och IVL Svenska Miljöinstitutet ett projekt med målet att nå en storskalig produktion av bioflygbränsle i Sverige. Genom Fly Green Fund kan flygresenärer redan i dag flyga på bioflygbränsle.
”Vi vill mer än att bara erbjuda bioflygbränsle som är producerat i Kalifornien*. Därför har vi i vårt erbjudande till våra kunder också lovat att vi tillsammans ska bidra till att vi får lokalproduktion av bioflygbränsle här i Norden. Nu har vi äntligen fått ja från Vinnova för att starta upp projektet Bioflygbränsle från skogsråvara”, säger Maria Fiskerud vd för Fly Green Fund.
Projektet är delat i tre delar och den första som startar nu består av en förstudie.
”Vi kommer i förstudien att identifiera de mest lovande teknikerna för en hållbar produktion av bioflygbränsle från skogsråvara och vi kompletterar det med att även titta på affärsmodeller för att hantera den högre produktionskostnaden som bioflygbränslen har jämfört med fossilt flygbränsle”, säger Maria.
Konsortiet har blivit beviljat knappt 500 000 SEK till en förstudie, men målet är högre satt än så:
”Det här är en utlysning i tre steg och vårt slutmål är att vi ska ha utvecklat och demonstrerat lösningen vi kommer fram till i förkommersiell skala och ge förutsättningar för den första stora kommersiella anläggningen”, säger Erik Furusjö, projektledare från IVL Svenska Miljöinstitutet.
Fiskerud fortsätter:
”Vi tror att Sverige har stora möjligheter att bli en föregångare i utvecklingen av bioflygbränsle. Vi har råvaran, erkända forskare inom området, resenärer som vill resa hållbart, politiskt stöd, en skogsindustri som förbereder sig för en marknadsförändring och årtionden av erfarenhet från bearbetning av biomassa”.
Konsortiet består av aktörer med insikt i hela värdekedjan och med kunskaper inom teknik, affärsmodeller och hållbarhet. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Fly Green Fund initierat projektet. I konsortiet finns även:
• Jämtlandsgas som är skogsägare
• COWI och Luleå Tekniska Universitet som är experter på produktionsteknik
• Swedavia som är representanter för slutanvändarna
• SkyNRG som är experter på tillverkning och certifiering av bioflygbränsle
”Vi täcker hela värdekedjan redan i vår ansökan, men det är ett projekt inom utlysningen Utmaningsdriven innovation och i det här första steget så innebär det bland annat att finna flera partners som har samma dröm och vision som oss – att få tillgång till lokalproducerat bioflygbränsle”, avslutar Fiskerud.
*I dagsläget produceras bioflygbränsle enbart vid en anläggning i Kalifornien och det är därifrån som Fly Green Fund köper in det bränsle som levereras in i det svenska flygsystemet.

Här är länken till vårt pressmeddelande: FlyGreenFund_BioflygbränsleFrånSkogsråvara_170530_A.[:]