LCP fixed background image
Fly Green Fund » Klimatreducera » Reducering

Klimatreducera

Beräkna din resas ungefärliga CO₂-utsläpp

För att göra resan CO₂-neutral behöver följande mängd CO₂ reduceras:

0kg CO₂
 • 0%
 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 • 100%

Kostnad för att CO₂-reducera 100%

0SEK

Psst! Det viktiga är inte hur mycket du klimatreducerar. Lite är bättre än inget! 👍

Reducera

Välj hur mycket av din resa du vill klimatreducera eller välj valfritt belopp. Oavsett vad du väljer är du med och bidrar till ett hållbarare flyg.

SEK