LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Flygbränsle från koldioxid inte science fiction!

Flygbränsle från koldioxid inte science fiction!

Läs om förstudien som visar hur koldioxidneutrala flygbränslen kan vara verklighet inom bara några år.

Nordic Initiative For Sustainable Aviation (NISA), en av Fly Green Funds grundare, har tillsammans med bland andra University of Southern Denmark genomfört en förstudie över möjligheterna till storskalig produktion av hållbara flygbränsle från biogas, biometan, elektrometan, väte och koldioxid. Studien, som presenterades på Copenhagen Airport den 29:e oktober, drar slutsatsen att en fullskalig produktion kan vara igång redan 2025. Redan 2030 räknar man med att tekniken för koldioxidutvinning direkt ur atmosfären är tillräckligt mogen för att en fullskalig utvinning ska vara möjlig. På så sätt möjliggörs produktion av koldioxidneutrala flygbränslen och även fossilfri plast. Utöver bränsle och plast skulle processen också generera el och fjärrvärme.

Läs hela studien här!