LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Fly Green Funds första VD, Maria Fiskerud, 2020 års vinnare av Karlstads kommuns klimatpris

Fly Green Funds första VD, Maria Fiskerud, 2020 års vinnare av Karlstads kommuns klimatpris

”Att ersätta fossilt flygbränsle med bioflygbränsle är ett viktigt steg i att minska flygets klimatbelastning. Maria Fiskerud har länge, med ett stort engagemang och på ett initiativrikt sätt, jobbat för att minska klimatbelastningen från flyget. Hon har bland annat lett uppbyggnaden av Fly Green Fund, som hittills levererat i storleksordningen 1400 ton bioflygbränsle till svenska flygplatser. Maria har även varit drivande i innovationsklustret Fossilfritt flyg 2045, en nationell samverkansplats som ska bidra till att Sverige år 2045 har fossilfria flygtransporter.”  Så motiverar Karlstad kommuns miljönämnd sitt val av Maria Fiskerud som vinnare av kommunens klimatpris. Från Fly Green Fund’s sida kan vi inget annat än intyga Marias betydelse för det svenska flygets konkreta klimatarbete.

Läs mer om priset och utnämningen här