LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Fly Green Fund startar konsultverksamhet

Fly Green Fund startar konsultverksamhet

Ökade krav på hållbarhet medför att inte bara flygbranschen själva utan även kommuner, regioner och reseintensiva företag behöver stöd med analyser, fakta och kommunikationsunderlag kopplat till flygets klimatarbete samt klimatpåverkan. Därför lanserar Fly Green Fund nu en konsultverksamhet.

Fly Green Fund har under åren byggt upp ett stort nätverk av kompetens rörande flyg och hållbarhet. För att göra denna kompetens lättillgänglig för aktörer inom flyg- och resebranschen lanseras nu Fly Green Fund Consulting. Fly Green Fund Consulting erbjuder hållbarhetstjänster inom områdena kommunikation, analys och utbildning och ledarstöd.

”Efter att ha arbetat med strategi- och hållbarhetsfrågor inom flyget i över femton år känns det oerhört spännande att kunna dela med sig av kunskapen till en bredare krets av aktörer och i samarbete med Fly Green Fund”, säger Henrik Littorin som är en av konsulterna.

Årets pandemi har slagit hårt mot flyg- och resebranschen ekonomiskt. Samtidigt förväntar sig många att återhämtningen efter pandemin ska ske hållbart och med klimatfrågan som genomgående tema.

”Det är självklart att flygets hållbarhetsarbete måste fortsätta även när pandemin klingat av. Men pandemin har medfört stora neddragningar hos många berörda aktörer med följden att de kanske inte kommer ha den kunskap eller de resurser som behövs för att själva driva hållbarhetsfrågan vidare. Det är bland annat dem vi hoppas kunna stärka upp med detta erbjudande”, säger Fly Green Funds VD David Hild.

För mer information se www.flygreenfund.se/consulting eller kontakta David Hild (david@flygreenfund.se)