LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Fly Green Fund levererar bioflygbränsle till Skellefteå Airport

Fly Green Fund levererar bioflygbränsle till Skellefteå Airport

Onsdagen den 8 december levererades fossilfritt flygbränsle till Skellefteå Airport. Leveransen var till hälften finansierat med hjälp av bidrag från företag och privatpersoner som valt att klimatreducera sina flygresor genom Fly Green Fund.

Även om pandemin till stora delar fortsatt har sitt grepp om flygresandet har intresset för resor ökat markant i takt med ökad vaccinering samt öppnare gränser under sommaren och hösten. Något som också ökat är svenskarnas intresse för att flyga grönare och att bidra till att ställa om flyget.

– Skellefteå Airport och Fly Green Fund

arbetar båda med att öka mängden fossilfritt flygbränsle i Sverige. Genom vårt samarbete kan nu mer fossilt flygbränsle bytas ut mot fossilfritt vilket är mycket positivt, säger Robert Lindberg VD på Skellefteå Airport.

­Närvarande vid leveransen var också David Hild, VD för Fly Green Fund:

– Det känns fortfarande lika högtidligt att vara med vid dessa leveranser även om vi nu gjort detta sedan 2016. Det är vid dessa tillfällen som våra bidragsgivares pengar jobbar för riktig omställning.

Begränsad produktion och högt pris gör omställningen beroende av pionjärer

Som för andra sektorer är flygets omställningsarbete beroende av att några vågar och vill gå före och, inte minst, är beredda att betala lite extra för det som i framtiden ska vara en självklarhet. Fly Green Fund är en ekonomisk förening utan vinstintresse som vill vara den klimatmedvetna flygresenärens väg till att skynda på utfasningen av fossila bränslen i flyget.

– Dagens flygplan är tekniskt sett redo att flygas på fossilfria bränslen, bränslen avgörande för att snabbt minska flygets påverkan på klimatförändringarna. Idag produceras bara en begränsad mängd fossilfria flygbränslen i världen och priset för dem är markant högre än för fossilt flygbränsle. Därför är det fossilfria flyget än så långe ett tillval för resenären. Men fler och fler resenärer ser detta som en möjlighet och en signal till flygbranschen att de vill se ett grönare flyg – det är otroligt kul, berättar David Hild.

Bränslet som levererades under onsdagen är framställt av använd matolja och framställt i Finland. Ännu saknar Sverige en egen biojetbränsleproduktion men ett flertal producenter räknar med att börja framställa hållbara flygbränslen inom de närmaste åren. Då är det primärt outnyttjade rester från skogsindustrin och till och med infångad koldioxid som kommer användas som råvara.

– Flygets väg framåt handlar om en kombination av elektrifiering där det går och bränslebytet för längre flygningar. Vi tycker att det är viktigt att få fler att förstå vilken potential flyget har som ett hållbart transportslag och att omställningen är inom räckhåll, säger David Hild.