LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Fly Green Fund levererar 46 ton bioflygbränsle till svenska flygplatser

Fly Green Fund levererar 46 ton bioflygbränsle till svenska flygplatser

Lagom till jul har Fly Green Fund levererat 46 ton bioflygbränsle till svenska flygplatser. Det rör sig om en typ av hållbart flygbränsle som kommer spela en avgörande roll för att flyget ska bidra till att klimatmålen nås. Det är flygresenärer och företag som, genom att köpa biobränsle till sina flygresor från den icke vinstdrivande organisationen Fly Green Fund, möjliggjort leveranserna.

 

Som en effekt av årets pandemi har resandet i världen minskat kraftigt. Om eller hur snabbt resandet återgår till mer normala nivåer vet ingen i dagsläget. Många menar dock att vi ska se pandemin som ett tillfälle till en grön omstart så att våra resor blir grönare än tidigare.

– Att vi reser är i grund och botten positivt. Genom att resa kan vi utbyta erfarenheter, varor och tjänster med människor världen över och förutom den konkreta affärsnyttan eller semesterupplevelsen, bidrar resor och möten till förståelse, tolerans och utveckling. Samtidigt måste vi ta ansvar för den klimatpåverkan som resandet orsakar. Som flygresenär kan man köpa till biobränsle och på så sätt reducera resans klimatavtryck, berättar David Hild VD på Fly Green Fund.

Fossilfritt flyg en utmaning men långt ifrån en omöjlighet
Precis som alla andra sektorer i samhället behöver flyget övergå från fossila till fossilfria och hållbara bränslealternativ om klimatmålen ska nås.

– Dagens flygplan är tekniskt sett är redo för bränslebytet men en låg produktion av hållbara flygbränslen gör att priset idag är tre till fyra gånger högre än det för fossilt flygbränsle. Den ökade klimatmedvetenheten och att flera länder planerar att införa en kvot- eller reduktionsplikt, liknande Norge och Sveriges, börjar dock få effekt på produktionen. Ett flertal nya produktionsanläggningar är på gång runt om i världen och vi förväntar oss att priset kommer att falla de närmaste åren, säger David Hild

Fly Green Fund har i år valt att köpa bränslet av AirBP med leverans till Sundsvall-Timrå Airport, Helsingborg Ängelholm Airport och Kalmar Öland Airport. Jämfört med fossilt jetbränsle reducerar detta 80 procent av koldioxidutsläppet. Bränslet är tillverkat av använd matolja men producenterna ser en lång rad lämpliga råvaror. Det handlar om allt ifrån rester från skogs-, pappers och livsmedelsindustrin till energigrödor, hushållssopor och till och med koldioxid utvunnet ur luften. En nyligen publicerad rapport från World Economic Forum pekar på att just bredden av potentiella råvaror gör att flygets omställning kan ske på ett hållbart sätt, trots att efterfrågan på bioenergi ökar i tack med att flera sektorer lämnar de fossila bränslena.

– Från vissa håll uttrycks en oro för att omställningen till fossilfrihet hotar våra skogar och livsmedelsproduktion. Men stränga hållbarhetskriterier för biobränslen inom bland annat EU gör att ett bränsle som medför den typen av negativa bieffekter inte bedöms som hållbara, berättar David Hild.

Förutom att bioflygbränslen reducerar koldioxidutsläppen visar flera studier att de även minskar de så kallade höghöjdseffekterna. Dessa extra klimateffekter kan uppstå i varierande grad när ett flygplan flyger på över 8 000 meters höjd, en höjd som de flesta inrikesflygningar inte når eller bara befinner sig på en kort stund.

Sedan 2015 har Fly Green Fund arbetat för att öka användningen hållbara flygbränslen genom att erbjuda privatpersoner, företag och offentlig verksamhet att klimatreducera sina resor genom att köpa biobränslen. Hittills har föreningen levererat runt 1 400 ton hållbart flygbränsle till svenska flygplatser och nu har alltså ytterligare 46 ton levererats.

Ladda ner pressmeddelandet som pdf: 2020-12-11 Pressmeddelande – Mer hållbart flygbränsle till svenska flygplatser

För mer information kontakta:
David Hild, VD Fly Green Fund

Tele 0739-906 106
david@flygreenfund.se