LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Fly Green Fund i Almedalen

Fly Green Fund i Almedalen

Maria Fiskerud framför Swedavias bioflygbränslemodell.

Framtidspanelen, Josefine och Niklas på IKEM, intervjuade Maria Fiskerud idag.

Det har varit en riktigt bra dag för Fly Green Fund idag! Maria Fiskerud, VD på Fly Green Fund, har idag presenterat fonden på en rad seminarier och intresset har varit enormt från såväl politiken, branschen och näringslivet.

-Jag börjar nu förstå vilken enorm spridning som arbetet i Fly Green Fund haft under året, säger Peter Landmark, grundare av Fly Green Fund, jämte SkyNRG och NISA. Att Swedavia, Braathens, SAS, KLM och EFS har anslutit sig under våren är bara början för Fly Green Fund.

Idag har samtal förts med landshövdingar, politiker, små och stora företag, intresse- och branschorganisationer och intresset är stort. Intresset sträcker sig bortom flygindustrin. Till exempel framkom på IVAs seminarium ”Innovation i skogsnäringen” letar skogsnäringen utvecklingsmöjligheter. Kanske kan produktion av bioflygbränsle vara en utvecklingsmöjlighet? Trenden är att GROT lämnas i skogen och därmed går stora värden till spillo. Det finns flera initiativ som har sin bas i den skogliga råvaran. Bland annat har Paper Province arbete inom bioekonomi lyfts under dagen och företrädare från Innventia deltog vid seminariet som arrangerades av Swedavia under dagen.

Frågan om flygets roll för näringslivet har också lyfts under dagen, liksom betydelsen för arbetsmarknaden. Att utveckla produktionen av bioflygbränsle i Sverige betyder att jobben behålls och utvecklas i Sverige. Flyget och skogen är katalysatorer för arbetsmarknaden.

-Gör vi det på rätt sätt så kan vi exportera en tjänsteinnovation, menar Maria Fiskerud, Fly Green Fund.

Till dags dato har 216 biobiljetter sålts till Almedalen, vilket visar på ett stort intresse. Men fler behöver få kännedom om Fly Green Fund. Vi kommer även fortsätta arbetet med att samordna det fortsatta arbetet. Det är tillsammans vi gör skillnad på alla nivåer i Sverige!