LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Fly Green Fund i Almedalen ”Fly Green Fund är den snabbaste vägen framåt”

Fly Green Fund i Almedalen ”Fly Green Fund är den snabbaste vägen framåt”

[:sv]

– Jag tror att vi i Sverige kan starta produktion av bioflygbränsle ganska snart. Det var beskedet från Lars Lind, vd på Perstorp Bio Products, under Fly Green Funds seminarium i Almedalen.

– Jag tror att vi i Sverige kan starta produktion av bioflygbränsle ganska snart. Det var beskedet från Lars Lind, vd på Perstorp Bio Products, under Fly Green Funds seminarium i Almedalen.

”Är det resenärerna som ska bestämma när flyget ska bli fossilfritt?” Det var rubriken för årets Fly Green Fund-seminarium under Almedalsveckan i Visby.

Panelen bestod av Carl Hallgren, marknadschef på Karlstad Airport, Eva Eriksson, hållbarhetsdirektör på Löfbergs, Lars Lind, vd på Perstorp Bio Products, Lena Wennberg, miljöchef på Swedavia, Isabel Enström (MP), regionråd på Gotland, Erika Charbonnel, framtidsstrateg inom resande och turism på Kairos Future och Maria Fiskerud, vd på Fly Green Fund. Moderator var Karin Åström.

Maria Fiskerud inledde med att konstatera att det är dagens höga kostnader för bioflygbränsle som fortsätter att vara den stora utmaningen.

– Det måste löna sig att sälja bioflygbränsle. För att få ner kostnaden måste vi få upp volymen, men för att få ökad volym måste vi betala för den extra premiumkostnaden. Frågan är vem som ska vara motor – politiken, resenärerna eller producenterna?

Sverige är i dag ett av de länder som har kommit längst med biobränsle inom transporter. Men indirekt är vi med och subventionerar utländsk produktion och utveckling på området.

– Totalt handlar det om nästan sju miljarder kronor per år som vi i dag betalar i skattelättnader till de länder som redan har produktion. Det är pengar som vi i stället skulle kunna använda till att få igång tillverkning här i Sverige, påpekade Maria Fiskerud.

Den 29 juni anslöt sig även Sveriges Regionala Flygplatser till Fly Green Fund. Därmed ingår nu alla svenska flygplatser i fonden, utom Skavsta flygplats. Pionjär på området är Karlstad Airport, som för tre år sedan var med och startade Fly Green Fund.

Sedan dess har bland annat kafferosteriet Löfbergs tecknat företagsavtal med Fly Green Fund.

– Vi lägger pengar av vårt resande på detta i stället för på klimatkompensation, berättade Eva Eriksson.

Statligt ägda Swedavia, som äger och driver några av Sveriges största flygplatser, blev i början av 2015 Fly Green Funds första partner. Samarbetet fördjupades när Swedavia senare beslöt att göra en offentlig upphandling kring förnybart flygbränsle. Denna upphandling vanns i fjol av Fly Green Fund.

– Vi har delat med oss av vårt upphandlingsmaterial till bland annat länsstyrelser och kommuner. Jag väntar på att den första av dessa ska följa i våra fotspår, sade Lena Wennberg.

Även Miljöpartiets Isabel Enström betonade att det behövs ett mer hållbart sätt att flyga. Höghastighetståg kan ofta vara ett alternativ till flyg, men för en ö som Gotland är inte det någon lösning.

– Redan nu har vi en stor biobaserad ekonomi i Sverige. När det gäller bioflygbränsle är kärnan hur vi ska få upp volymen. Jag är tacksam för det arbete som Fly Green Fund har gjort och nu får vi ta nya kliv. Här behövs både piska och morot – alltså ”morot med snärt”, framhöll hon.

Kairos Futures Erika Charbonnel underströk att det inte finns några indikationer på att resandet runt om i världen kommer att minska. Snarare förutses en ökning av framför allt turistresor.

– Inom några år väntas till exempel 200 miljoner kineser börja turista, sade hon.

Lars Lind berättade att Perstorp Bio Products länge har producerat biodrivmedel för fordonsindustrin. Han ser inget hinder för att produktion av även bioflygbränsle ska kunna ta fart i Sverige.

– Jag tror att en svensk produktion kan starta ganska snart. Vi har gott om skogsråvara som inte används och här finns potential, underströk han, och konstaterade att det i huvudsak finns tre vägar framåt. Det ena alternativet är ett tvingande system, där staten sätter upp regler för så kallad kvotplikt. Det andra är att via politiska beslut använda metoder som subventioner, beskattning och offentliga upphandlingar. Det tredje stavas konsumentmakt.

Ofta behövs dessutom en kombination av dessa lösningar.

– Det arbete som Fly Green Fund har startat tror jag är den snabbaste vägen framåt, sade Lars Lind.

 

[:]