LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Fly Green Fund får ny VD

Fly Green Fund får ny VD

Den första april tillträder David Hild som ny VD för Fly Green Fund. David kommer närmast från rollen som VD och projektledare för intresseorganisationen Svenskt Flyg. Innan det har han arbetet med marknadsföring och kommunikation inom både kommersiella och idéburna verksamheter.

David tar över efter Susanne Sävenfalk som under sin tid för Fly Green Fund – en period präglad av en allt mer intensiv klimatdebatt – gjort ett enormt arbete och framgångsrikt ökat kännedomen om möjligheten att klimatreducera flygresan genom köp av biobränsle.

– Jag är väldigt glad över att få ge mig in i detta spännande och viktiga uppdrag. Flygbranschen har legat mig varmt om hjärtat så länge jag kan minnas och dess bidrag till handel och kulturutbyte m.m. kan inte överskattas. Jag är övertygad om att även flygbranschen kommer klara klimatutmaningen och att biobränsle är en väldigt viktig del i detta arbete, säger David och fortsätter:

– Att få vara med och bidra till att branschen når målet om fossilfrihet känns stort. Ju snabbare biobränsleproduktionen kan ökas desto bättre för klimatet. Målet måste vara att öka inblandningen av biobränsle snabbare än takten i den reduktionsplikt som Maria Wetterstrand föreslagit i sin utredning till regeringen. Fly Green Fund kommer alltså fortsatt fylla en viktig funktion för dem som vill gå före och minska klimatbelastningen från sina flygresor.