LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Destination Sigtuna och nätverket Hållbar Destination klimatreducerar investerar

Destination Sigtuna och nätverket Hållbar Destination klimatreducerar investerar

Destination SigtunaDestination Sigtuna har genom sitt nätverk Hållbar Destination sedan länge varit en viktig supporter till Fly Green Funds och arbetet för ett hållbart och fossilfritt flyg. I fredags fick vår VD David Hild glädjen att närvara vid en av nätverkets träffas för att prata om Fly Green Funds arbete och fick samtidigt ta emot en donation från nätverket på 93.120 kronor. Tack vare bidraget reducerar Destination Sigtuna ca 8,4 ton koldioxid från flyget och bidrar därmed också till att öka efterfrågan på hållbart flygbränsle samt stödjer arbetet för att få igång en inhemsk biojetbränsleproduktion.

-Vi på Flyg Green Fund är mycket tacksamma för Destination Sigtunas stöd och bidrag samt att vi får vara en del i deras hållbarhetsarbete. Eftersom flyget måste minska sina utsläpp inom den egna sektorn för att bli hållbart så är deras val att klimatreducera genom biojetbränsleköp väldigt betydelsfullt, säger Fly Green Funds VD David Hild.

Läs mer om Destination Sigtuna och nätverket Hållbar Destinations klimatreduktion här!