LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » Almedalen: Besök av miljöministern

Almedalen: Besök av miljöministern

[:sv]Under temadagen om cirkulär ekonomi hölls även en utställning där medlemsföretag från IKEM presenterade sitt arbete.

Besök av miljöministern

Under temadagen om cirkulär ekonomi hölls även en utställning där medlemsföretag från IKEM presenterade sitt arbete.

Besök av miljöministern

I Fly Green Funds monter berättade Maria Fiskerud och Vilma Fiskerud om hur både företag, myndigheter och privatpersoner kan minska flygresornas klimatpåverkan – och samtidigt skapa nya, gröna jobb i Sverige.

För alla som vill vara med och kickstarta marknaden för förnybart flygbränsle är det enklaste sättet att swisha valfritt belopp till telefonnummer 123 131 4137.

Företag och myndigheter kan även teckna affärsavtal med Fly Green Fund, vilket Swedavia, Löfbergs och Resia redan har tagit fasta på och berättade om i montern.

De som har Resia som affärsresebyrå kan i sitt avtal få tillgång till Fly Green Funds erbjudanden.

Dessutom fanns Louise Goding från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, på plats för att presentera sina forskningsresultat kring intresse och betalningsvilja för bioflygbränsle.

Av de pengar som kommer in till Fly Green Fund går 75 procent direkt till bioflygbränsle och 25 procent till forskning och utveckling för att komma igång med tillverkning i Sverige.

Under dagen genomfördes flera guidade turer i utställningsområdet.

Bland besökarna fanns miljöminster Karolina Skog, som här fick veta mer om Fly Green Funds verksamhet.

Ministern bjöds även på kaffe från Löfbergs och bullar med skogssocker från SEKAB Biofuels & Chemicals, ett av de företag som står redo att starta svensk produktion av bioflygbränsle.

Text: Lena Lidberg, Foto: Lena Lundberg[:en]Besök av miljöministern

During the theme day about circular economy, there was also an exhibition where IKEM members presented their work.

Besök av miljöministernDuring the theme day about circular economy, there was also an exhibition where IKEM members presented their work.

In Fly Green Fund’s stand, Maria Fiskerud and Vilma Fiskerud informed visitors about how both businesses, authorities and individuals can decrease the effects from air flights – and simultaneously create new, green jobs in Sweden.

For all those who want to join in and kick-start the market for renewable jet fuel, the easiest way is to send an optional sum using ”Swish” (a Swedish payment solution enabling consumers to make real-time payments using their mobile phone).

Businesses and public authorities can also sign business agreements with Fly Green Fund, an opportunity that Swedavia, Löfbergs and Resia have already taken and presented in the stand.

Those using Resia as their business travel agency can in their agreement obtain access to the offers from Fly Green Fund.

In addition, Louise Goding from the Swedish University of Agricultural Sciences presented her research findings on the interest for and readiness to pay for bio jet fuel.

Of the money received by Fly Green Fund, 75 per cent goes directly to bio jet fuel and 25 per cent to research and development to start production in Sweden.

During the day, several guided tours were carried out in the exhibition area. One of the visitors was Karolina Skog, Minister for the Environment, who here gets to know more about Fly Green Fund’s activities. The minister was also served coffee from Löfbergs and buns with Cellulosic sugars from SEKAB Biofuels & Chemicals, one of the companies ready to start the Swedish production of bio jet fuel.[:]