LCP fixed background image
Fly Green Fund » Nyheter » 356 ton biobränsle från Fly Green Fund gör svenskt flyg grönare

356 ton biobränsle från Fly Green Fund gör svenskt flyg grönare

Under juli och början av augusti har non-profitorganisationen Fly Green Fund levererat drygt 356 ton hållbart bioflygbränsle till Arlanda flygplats, något som möjliggjorts tack vare bidrag från företag och privatpersoner.

 

Under juli och början av augusti har non-profitorganisationen Fly Green Fund levererat drygt 356 ton hållbart bioflygbränsle till Arlanda flygplats, något som möjliggjorts tack vare bidrag från företag och privatpersoner.

–Flyget måste, precis som alla sektorer i samhället, ställa om för att klimatmålen ska nås och den globala uppvärmningen hejdas. För flygets del är fossilfria och hållbara alternativa bränslen en viktig del i detta arbete. Det är därför glädjande att så många privatpersoner och företag förstått detta och valt att klimatreducera sina flygresor genom Fly Green Fund, säger föreningens VD David Hild.

Det aktuella bränslet är framställt med använd frityrolja som råvara av World Energy i Los Angeles. Leveransen och hållbarhetskontrollen har skötts av det nederländska bränsleleverantören SkyNRG. Men trots den långa transporten är klimatvinsten stor intygar VD David Hild:

–Det bränsle vi levererar ger mellan 70 och 80 procent lägre koldioxidutsläpp. Men eftersom ett närproducerat biobränsle kan bli både billigare och reducera koldioxidutsläppet med över 80 procent stödjer vi olika projekt vars mål är storskalig nordisk biobränsleproduktion. Tack vare att biobränsle kan produceras av outnyttjade rester från skogsindustrin har vi stora förutsättningar.

Resor bidrar till tolerans och utveckling – därför är omställningen viktig

Genom de resor vi gör utbyter vi erfarenheter, varor och tjänster med människor världen över. Förutom den konkreta affärsnyttan eller semesterupplevelsen, bidrar resor och möten till förståelse, tolerans och utveckling. För många möjliggörs dessa resor just tack vare flyget. Men samtidigt som möjligheten och lusten att resa växer, växer förståelsen för den klimatpåverkan våra resor har. Fler och fler vill ta ansvar för denna klimatpåverkan även om det gör resan dyrare, något som inte minst Fly Green Fund märker av:

–Vi får dagligen förfrågningar från företag och privatpersoner kring vår tjänst vilket är väldigt roligt. Extra kul är att frågorna kommer ur ett genuint klimatengagemang och intresse för hur man kan bidra till en grönare flygsektor.

Men borde inte flygbranschen sköta omställningen?

Produktionen av hållbara alternativa flygbränslen är ännu väldigt begränsad. Som en följd av det ligger priset mellan tre och fyra gånger över priset för fossilt jetbränsle. För flygbolag, vars bränslekostnader ofta utgör mellan en fjärdedel och en tredjedel av verksamhetens kostnader är utrymmet för stora biobränsleinköp ofta begränsade. Det gör att flygbolagen inte har möjlighet att genomföra omställningen från fossilt till biobaserat flygbränsle på egen hand.

För att driva på omställningen och produktionen bildades därför Fly Green Fund 2015 som en väg för företag och privatpersoner att betala mellanskillnaden för det dyrare bränslet.

–Sedan start har vi med hjälp av klimatreducerande privatpersoner och företag, där Swedavia tillsammans med Svenska Regionala Flygplatser är de största kunderna, levererat 1 845 ton hållbart biobränsle till svenska flygplatser. Omräknat i koldioxid är det en besparing på 4 800 ton, berättar David Hild.

 

För mer information kontakta:

David Hild, VD Fly Green Fund

0739-906 106

david@flygreenfund.se