Fly Green Fund » STS Education

Ska du resa med STS?

Ska du resa med STS?

Köp förnybart flygbränsle och minska resans fossila koldioxidutsläpp!

köp biobränsle här!

Beräkna resans CO₂-utsläpp

För att göra resan CO₂-neutral behöver följande mängd CO₂ reduceras:

0kg CO₂
 • 0%
 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 • 100%

Kostnad för att CO₂-reducera 100%

0SEK

Psst! Det viktiga är inte hur mycket du klimatreducerar. Lite är bättre än inget! 👍

Genom att välja fossilfritt flygbränsle bidrar du till flygets omställning

Vill du minska det fossila koldioxidutsläppet från din resa och samtidigt bidra till flygets klimatomställning? Vi på STS  Education är med och driver på flygets omställning genom flera olika initiativ. Ett av dem är vårt samarbete med Fly Green Fund där vi vill uppmuntra fler att flyga fossilreducerat. Biobränsle för flyg finns, fungerar och kan tankas i dagens flygplan. Så var med och bidra redan idag och bli delaktig i resan för ett fossilfritt flyg. Varje droppe räknas!